TINH BỘT BIẾN TÍNH ACETYLATED DISTARCH ADIPATE - INS1422
Tinh Bột Biến Tính Oxy Hóa - Oxidized Starch INS1404
Tinh Bột Biến Tính Distarch Phosphated INS1412
Tinh Bột Biến Tính Acetylated INS1420
Tinh bột KHOAI MÌ